Urbanisme

Normes subsidiàries

Clica aquí per conèixer les normes subsidiàries de l’ajuntament de Les Planes d’Hostoles.

Registre del planejament urbanístic de Les Planes d'Hostoles

Clica aquí per consultar  els diferents registres del planejament urbanístic del municipi de Les Planes d’Hostoles

Pla d'ordenació urbanística (POUM)

L’ajuntament de Les Planes d’Hostoles no disposa de Pla d’ordenació urbanística (POUM).

Consulteu les normes subsidiàries del municipi i el registre del planejament urbanístic de Les Planes d’Hostoles

Pla d'actuació municipal (PAM)

L’ajuntament de Les Planes d’Hostoles no disposa de Pla d’actuació municipal (PAM).

Consulteu les normes subsidiàries del municipi i el registre del planejament urbanístic de Les Planes d’Hostoles

Pla estratègic

L’ajuntament de Les Planes d’Hostoles no disposa de Pla estratègic.

Consulteu les normes subsidiàries del municipi i el registre del planejament urbanístic de Les Planes d’Hostoles