Església de Sant Cristófol de Cogolls

Església de Sant Cristófol de CogollsEl nucli de Cogolls el formen l’església, l’escola i la rectoria, la resta de població és disseminada.
Primitivament, l’església romànica era d’una sola nau, amb absis semicircular i posteriorment s’hi afegiren unes sagristies, unes capelles i uns altars laterals: del Roser, de Santa Magdalena, de Sant Isidre i dels Sants Joan Evangelista i Baptista). El retaule major s’adapta a la forma corba de l’absis, totalment de fusta, semblant a rococó de finals de segle XVIII. Sota el porxo en destaca la façana que és una bona representació de l’engrandiment i embelliment que tingueren les esglésies del bisbat, a resultes de la creixent població a la divuitena centúria. També s’hi pot observar la llinda de l’any 1753 i la fornícula superior on s’insereix Sant Cristòfol, làpides i vasins on foren enterrats alguns rectors de la parròquia i membres dels masos de la parròquia i dues piques baptismals.
Poc abans d’arribar a la parròquia de Cogolls hi ha l’ermita de Sant Pelegrí, erigida l’any 1862, que poc després s’hi afegí una segona advocació de molta tradició a la contrada, Sant Grau.