Relació de llocs de treball

Personal funcionari

ANY 2021

ANY 2020 funcionaris-2020 ANY 2019 FUNCIONARIS_2019 ANY 2018PERSONAL FUNCIONARI 2018

Personal laboral

ANY 2021

ANY 2020 laboral-2020 ANY 2019 LABORAL_2019 ANY 2018 PERSONAL laboral 2018

Directius i càrrecs de confiança

En el mandat 2019-2023 l’ajuntament de Les Planes d’Hostoles no disposa de directius ni càrrecs de confiança.

Retribucions

RETRIBUCIONS_2020RETRIBUCIONS_2019 RETRIBUCIONS 2018