Pressupostos

Detall pressupostos per capítols

presupost2018

Execució trimestral

EXECUCIO 3T 2018

Modificacions pressupostàries

MODIFICACIO CREDIT 3T 2018

Llistat dels edictes d’aprovació definitiva de l’expedient de suplement de crèdit CE

Objectius d'estabilitat pressupostària

En aquest apartat pots consultar els informes d’intervenció en relació al compliment per part de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles dels objectius d’estabilitat pressupostària que marca la llei.

Liquidació dels pressupostos

Clica aquí per conèixer la liquidació dels pressupostos de l’ajuntament de Les Planes d’Hostoles a partir del quadre-resum elaborat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Informes d’intervenció de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles