Subvenció del Servei d’Esports de la Diputació de Girona

L’Ajuntament ha aconseguit una subvenció del Servei d’Esports de la Diputació de Girona, de 2.000 € per al subprograma A1, per a finançar el cost del manteniment del camp de futbol. Les bases es publicaren, al BOP de la província, núm. 24 de 4 de febrer de 2019, l’Edicte d’aprovació definitiva de les bases reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, adreçades als ajuntaments i les entitats esportives i la convocatòria publicada al BOP de la província, núm. 25 de 5 de febrer.