PUBLICITAT DE SUBVENCIÓ

Segons les bases reguladores de subvencions en noves tecnologies a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, i consells comarcals arran de la situació de la covid-19 publicades al BOP número 190 de data 01/10/2020. I vista la convocatòria publicada al BOP núm. 210, de 2 de novembre de 2020. L’Ajuntament de les Planes d’Hostoles rebrà una subvenció de 1.500,00 € segons aquestes les bases i convocatòria de la Diputació de Girona.