Projecte constructiu de remodelació del camp de futbol de Les Planes d’Hostoles