Projecte constructiu d’arranjament de la zona veïnal de La Roureda

Coneix el Projecte constructiu d’arranjament de la zona veïnal de La Roureda, que delimita amb el carril de ruta verda de l’ajuntament de Les Planes d’Hostoles