NOTA DE PREMSA

La Junta de Govern Municipal, del dia 25 de juny d’enguany, va acordar sol·licitar una subvenció per a actuacions municipals motivades pel temporal Glòria, les quals van ser aprovades pel Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 16 de juny de 2020.

Mitjançant les quals se subvencionen les despeses municipals en béns corrents i serveis, reparacions, manteniment i altres, derivades d’actuacions municipals efectuades en béns i serveis de titularitat i competència municipal per atendre danys, desperfectes i altres incidències derivades de les situacions meteorològiques excepcionals sofertes durant la setmana del 20 de gener de 2020.

La resolució de la subvenció ha estat de 24.645,61 € per a les actuacions d’arranjament d’una escullera a la Pocafarina i una escullera de la carretera de Cogolls.