Anunci d’informació pública

Relació d’anuncis d’informació pública de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles
ANUNCI sobre pròrroga del període d’informació pública del Pla d’ordenació urbanística municipal de les Planes d’ Hostoles.