Anunci de nova designació de data de començament de les proves per a la convocatòria de promoció interna per a la funcionarització com a funcionari de carrera d’ una plaça de funcionari interí de l’ Ajuntament de les Planes d’ Hostoles.

Anunci de nova designació de data de començament de les proves per a la convocatòria de promoció interna per a la funcionarització com a funcionari de carrera d’ una plaça de funcionari interí de l’ Ajuntament de les Planes d’ Hostoles.

Clica aquí per descarregar-te la informació