Mecanismes de participació

#OpinaLesPlanes

Des de l’ajuntament de Les Planes d’Hostoles volem saber l’opinió dels temes d’actualitat del poble. Us volem escoltar i dialogar sobre el què us interessa i com podem millorar.

Ens podeu fer arribar les opinions a través del twitter de l’ajuntament de Les Planes d’Hostoles amb el hastag #opinaLesPlanes

L’ajuntament de Les Planes d’Hostoles t’escolta! Opina sobre Les Planes d’Hostoles!

Actes de les reunions

Actualment l’ajuntament de Les Planes no disposa de mecanismes o ens de participació vigents com consells territorials, consells de municipi, consells sectorials i, per tant, no es poden generar les actes de les reunions pertinents

Tant bon punt es creï el mecanisme oportú, aquest serà l’espai on trobaràs totes les dades per poder-hi participar.