Mecanismes de participació

Actualment l’ajuntament de Les Planes no disposa de mecanismes o ens de participació vigents com consells territorials, consells de municipi, consells sectorials.

Tant bon punt es creï el mecanisme oportú, aquest serà l’espai on trobaràs totes les dades per poder-hi participar.

Actes de les reunions

Actualment l’ajuntament de Les Planes no disposa de mecanismes o ens de participació vigents com consells territorials, consells de municipi, consells sectorials i, per tant, no es poden generar les actes de les reunions pertinents

Tant bon punt es creï el mecanisme oportú, aquest serà l’espai on trobaràs totes les dades per poder-hi participar.