Ofertes de treball

Concursos públics

Convocatòria d’un oficial electricista, mitjançant concurs de valoració de mèrits, i creació d’una borsa de treball

Convocatòria de promoció interna per la funcionarització com a funcionari de carrera d’una plaça de funcionari interí de l’Ajuntament de les Planes d’ Hostoles.

Desenvolupament dels concursos

A data 17/09/2019 no s’ha desenvolupat cap concurs públic. Consulta si hi ha un concurs obert aquí.

Resultats dels concursos