Ofertes de treball

Borsa de treball de la Garrotxa

Concursos públics

Convocatòria d’elecció del/de la jutge/essa de Pau titutar

Convocatòria d’un oficial electricista, mitjançant concurs de valoració de mèrits, i creació d’una borsa de treball

Convocatòria de promoció interna per la funcionarització com a funcionari de carrera d’una plaça de funcionari interí de l’Ajuntament de les Planes d’ Hostoles.

Desenvolupament dels concursos

Convocatòria d’un oficial electricista, mitjançant concurs de valoració de mèrits, i creació d’una borsa de treball

Convocatòria de promoció interna per la funcionarització com a funcionari de carrera d’una plaça de funcionari interí de l’Ajuntament de les Planes d’ Hostoles.

Resultats dels concursos

  • Resultats de la convocatòria d’un oficial electricista, mitjançant concurs de valoració de mèrits, i creació d’una borsa de treball
  • Resultat del procés selectius