Retribucions

Clica aquí per descarregar-te l’acta de la sessió de Ple del 26 de juny de 2015 on es determina les retribucions dels càrrecs electes de l’ajuntament de Les Planes d’Hostoles

  •  Alcalde: 1.200 €
  • 1a Tinent d’Alcalde: 570,41 €

Aquests imports són nets de manera que juntament amb la Seguretat Social i la resta d’imports que legalment es dedueixen, constituiran el salari brut definitiu.

Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 60 € per sessió del Ple i 80 € per sessió de la Junta de Govern Local i per sessió de Junta de Coordinació de Regidories, amb un màxim d’acord amb els següents topalls:

  • Tinents d’Alcalde: 300 €
  • Regidors amb delegacions de Govern: 250 €
  • Regidors sense responsabilitats de govern: 60 € per sessió