Regidors i regidores

EQUIP DE GOVERN

L’ajuntament de Les Planes d’Hostoles no disposa d’equip a l’oposició

1-Eduard Llorà Cullet

 

Sr. Eduard Llorà i Cullet (Junts per Les Planes)
Alcalde

Mobilitat, governació, recursos humans, entitats, consum i suport a urbanisme

Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

alcalde@lesplanes.cat

Retribució: 1.600 € Aquests imports són nets de manera que juntament amb la Seguretat Social i la resta d’imports que legalment es dedueixen, constituiran el salari brut definitiu.

 

 

 

2-Ma Angels Serra Badosa

 

 

Sra. Ma Àngels Serra i Badosa (Junts per Les Planes)
Primera Tinent d’Alcalde

Benestar social, sanitat, igualtat i ocupació.

Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

ajuntament@lesplanes.cat

Retribució: 741,46 € Aquests imports són nets de manera que juntament amb la Seguretat Social i la resta d’imports que legalment es dedueixen, constituiran el salari brut definitiu.

 

 

3-Marc Puig Bosch

 

 

Sr. Marc Puig i Bosch (Junts per Les Planes)
Segon Tinent d’Alcalde

Comunicació, promoció econòmica, transparència, turisme, seguretat ciutadana i protecció civil.

Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

mpuig@lesplanes.cat

Retribució: Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 250 € per sessió de la Junta de Govern Local i per sessió de Junta de Coordinació de Regidories, amb un màxim d’acord amb els següents topalls: Tinents d’Alcalde: 500 € 

 

 

4-Joan Soler Serarols

 

Sr. Joan Soler i Serrarols (Junts per Les Planes)
Tercer Tinent d’Alcalde

Cultura i grans esdeveniments, festes i patrimoni.

Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

jsoler@lesplanes.cat

Retribució: Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 250 € per sessió de la Junta de Govern Local i per sessió de Junta de Coordinació de Regidories, amb un màxim d’acord amb els següents topalls: Tinents d’Alcalde: 500 € 

 

 

 

5-Josep Arnau Arnau

 

Sr. Josep Arnau i Arnau (Junts per Les Planes)
Regidor

Urbanisme, obres públiques, camins, agricultura i pesca.

Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

ajuntament@lesplanes.cat

Retribució: Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 250 € per sessió de la Junta de Govern Local i per sessió de Junta de Coordinació de Regidories, amb un màxim d’acord amb els següents topalls: Regidors amb delegacions de Govern: 400 €

 

 

 

6-Joaquima Bosch Rodriguez

 

Sra. Joaquima Bosch i Rodríguez (Junts per Les Planes)
Regidora

Joventut, habitatge i suport a cultura

Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

qbosch@lesplanes.cat

Retribució: Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 250 € per sessió de la Junta de Govern Local i per sessió de Junta de Coordinació de Regidories, amb un màxim d’acord amb els següents topalls: Regidors amb delegacions de Govern: 400 €

 

 

 

7-Marc Portillo Sau

 

Sr. Marc Portillo i Sau (Junts per Les Planes)
Regidor

Educació, participació ciutadana i suport a esports.

Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

mportillo@lesplanes.cat

Retribució: Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 250 € per sessió de la Junta de Govern Local i per sessió de Junta de Coordinació de Regidories, amb un màxim d’acord amb els següents topalls: Regidors amb delegacions de Govern: 400 €

 

 

 

8-Aleix Homs Monteis

 

 

Sr. Aleix Homs i Monteis (Junts per Les Planes)
Regidor

Hisenda, suport a festes i joventut.

Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

ahoms@lesplanes.cat 

Retribució: Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 250 € per sessió de la Junta de Govern Local i per sessió de Junta de Coordinació de Regidories, amb un màxim d’acord amb els següents topalls: Regidors amb delegacions de Govern: 400 €

 

 

9-Albert Guàrdia Guix

 

 

Sr. Albert Guàrdia i Guix (Junts per Les Planes)
Regidor

Esports i medi ambient.

Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

aguardia@lesplanes.cat 

Retribució: Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 250 € per sessió de la Junta de Govern Local i per sessió de Junta de Coordinació de Regidories, amb un màxim d’acord amb els següents topalls: Regidors amb delegacions de Govern: 400 €