Regidors i regidores

EQUIP DE GOVERN

Eduard Llorà FotoSr. Eduard Llorà i Cullet (PDeCAT)
Alcalde
Regidoria d’Hisenda. Promoció Econòmica. Governació.
Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

alcaldia@bescano.cat

Retribució: 1.200 € Aquests imports són nets de manera que juntament amb la Seguretat Social i la resta d’imports que legalment es dedueixen, constituiran el salari brut definitiu.

 

Maria Angels FotoSra. Ma Àngels Serra i Badosa (PDeCAT)
Primera Tinent d’Alcalde
Regidoria de Benestar Social. Regidoria de Sanitat. Regidoria de Tresoreria.
Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

ajuntament@lesplanes.cat

Retribució: 570,41 €Aquests imports són nets de manera que juntament amb la Seguretat Social i la resta d’imports que legalment es dedueixen, constituiran el salari brut definitiu.

 


Josep ArnauSr. Josep Arnau i Arnau
(PDeCAT)
Segon Tinent d’Alcalde
Regidoria d’Urbanisme. Regidoria de Camins. Regidoria de Medi Ambient
Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

ajuntament@lesplanes.cat

Retribució Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 60 € per sessió del Ple i 80 € per sessió de la Junta de Govern Local i per sessió de Junta de Coordinació de Regidories, amb un màxim d’acord amb els següents topalls:

  • Tinents d’Alcalde: 300 €

 

Joan Soler FotoSr. Joan Soler i Serrarols (PDeCAT)
Tercer Tinent d’Alcalde
Regidoria de Participació ciutadana. Regidoria de Cultura. Regidoria de Festes
Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

ajuntament@lesplanes.cat

Retribució Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 60 € per sessió del Ple i 80 € per sessió de la Junta de Govern Local i per sessió de Junta de Coordinació de Regidories, amb un màxim d’acord amb els següents topalls:

  • Tinents d’Alcalde: 300 €

 

Marc Puig FotoSr. Marc Puig i Bosch (PDeCAT)
Regidor
Regidoria de Comunicació. Regidoria d’esports
Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

ajuntament@lesplanes.cat

Retribució Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 60 € per sessió del Ple i 80 € per sessió de la Junta de Govern Local i per sessió de Junta de Coordinació de Regidories, amb un màxim d’acord amb els següents topalls:

  • Regidors amb delegacions de Govern: 250 €

 

Foto LídiaSra. Lídia Ribas i Grabalosa (PDeCAT)
Regidora
Regidoria de Joventut
Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

ajuntament@lesplanes.cat

Retribució Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 60 € per sessió del Ple i 80 € per sessió de la Junta de Govern Local i per sessió de Junta de Coordinació de Regidories, amb un màxim d’acord amb els següents topalls:

  • Regidors amb delegacions de Govern: 250 €


MARC PORTILLOSr. Marc Portillo i Sau
(PDeCAT)
Regidor
Regidoria d’Educació
Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

ajuntament@lesplanes.cat

Retribució Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 60 € per sessió del Ple i 80 € per sessió de la Junta de Govern Local i per sessió de Junta de Coordinació de Regidories, amb un màxim d’acord amb els següents topalls:

  • Regidors amb delegacions de Govern: 250 €

 

Joan QuerSr. Joan Quer i Güell (PDeCAT)
Regidor
Regidoria d’Obres públiques
Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

ajuntament@lesplanes.cat

Retribució Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 60 € per sessió del Ple i 80 € per sessió de la Junta de Govern Local i per sessió de Junta de Coordinació de Regidories, amb un màxim d’acord amb els següents topalls:

  • Regidors amb delegacions de Govern: 250 €

EQUIP A L’OPOSICIÓ

Concepcio_UsanSra. Concepció Usan Amagat (IdLP-CP)
Regidora
Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

ajuntament@lesplanes.cat

Retribució Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 60 € per sessió del Ple i 80 € per sessió de la Junta de Govern Local i per sessió de Junta de Coordinació de Regidories, amb un màxim d’acord amb els següents topalls

 

  • Regidors sense responsabilitats de govern: 60 € per sessió