Grups municipals

EQUIP DE GOVERN

Sr. Eduard Llorà i Cullet (PDeCAT)
Alcalde
Regidoria d’Hisenda. Promoció Econòmica. Governació Tercer.

Sra. Ma Àngels Serra i Badosa (PDeCAT)
Primera Tinent d’Alcalde
Regidoria de Benestar Social. Regidoria de Sanitat. Regidoria de Tresoreria.

Sr. Josep Arnau i Arnau (PDeCAT)
Segon Tinent d’Alcalde
Regidoria d’Urbanisme. Regidoria de Camins. Regidoria de Medi Ambient

Sr. Joan Soler i Serrarols (PDeCAT)
Tercer Tinent d’Alcalde
Regidoria de Participació ciutadana. Regidoria de Cultura. Regidoria de Festes

Sr. Marc Puig i Bosch (PDeCAT)
Regidor
Regidoria de Comunicació. Regidoria d’esports

Sra. Lídia Ribas i Grabalosa (PDeCAT)
Regidora
Regidoria de Joventut

Sr. Marc Portillo i Sau (PDeCAT)
Regidor
Regidoria d’Educació

Sr. Joan Quer i Güell (PDeCAT)
Regidor
Regidoria d’Obres públiques

EQUIP A L’OPOSICIÓ

Sra. Concepció Usan Amagat (IdLP-CP)
Regidora