Junta de Govern Local

Membres de la Junta de Govern amb veu i vot

  • Sr. Eduard Llorà i Cullet, Alcalde.
  • Sra. Ma. Àngels Serra i Badosa, Primera Tinent d’Alcalde
  • Sr. Josep Arnau i Arnau, Segon Tinent d’Alcalde
  • Sr. Joan Soler i Serrarols, Tercer Tinent d’Alcalde

Membres de la Junta de Govern amb veu i sense vot

  • Sr. Marc Puig i Bosch
  • Sr. Lídia Ribas i Grabalosa
  • Sr. Marc Portillo i Sau
  • Sr. Joan Quer i Güell

Clica aquí per consultar el decret que de nomenament dels membres que formen la Junta de Govern de l’ajuntament de Les Planes.

Competències de la Junta de Govern Local

Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions

Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis

Calendari Junta de Govern Local

La Junta de Govern de l’ajuntament de Les Planes d’Hostoles es reuneix cada 15 dies,  els dimarts,  a les 21 h a la sala de plens de l’ajuntament de Les Planes d’Hostoles.

Actes de la Junta de Govern Local

Consulta aquí totes les actes aprovades de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles