Junta de Govern Local

Membres de la Junta de Govern amb veu i vot

  • Sr. Eduard Llorà i Cullet – Alcalde
  •  Sra. Ma Àngels Serra i Badosa – Primera Tinent d’Alcalde
  •  Sr. Marc Puig i Bosch – Segon Tinent d’Alcalde
  •  Sr. Joan Soler i Serrarols – Tercer Tinent d’Alcalde

Membres de la Junta de Govern amb veu i sense vot

  • Sr. Josep Arnau i Arnau – Regidor
  • Sra. Joaquima Bosch i Rodríguez – Regidora
  • Sr. Marc Portillo i Sau – Regidor
  • Sr. Aleix Homs i Monteis – Regidor
  • Sr. Albert Guàrdia i Guix – Regidor

Clica aquí per consultar el decret que de nomenament dels membres que formen la Junta de Govern de l’ajuntament de Les Planes. (en breu es penjarà el document)

Competències de la Junta de Govern Local

Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis

Calendari Junta de Govern Local

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc cada segon i quart dimarts de mes,  a les 21 h a la sala de plens de l’ajuntament de Les Planes d’Hostoles.

Actes de la Junta de Govern Local

Consulta aquí totes les actes aprovades de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles