Junta de Govern Local

Eduard Llorà i Cullet, Alcalde.
1. Regidoria d’Hisenda
2. Promoció Econòmica
3. Governació

Ma. Àngels Serra i Badosa, Primera Tinent d’Alcalde
1. Regidoria de Benestar Social
2. Regidoria de Sanitat
3. Regidoria de Tresoreria

Josep Arnau i Arnau, Segon Tinent d’Alcalde
1. Regidoria d’Urbanisme
2. Regidoria de Camins
3. Regidoria de Medi Ambient

Joan Soler i Serrarols, Tercer Tinent d’Alcalde
1. Regidoria de Participació ciutadana
2. Regidoria de Cultura
3. Regidoria de Festes

Marc Puig i Bosch
1. Regidoria de Comunicació
2. Regidoria d’esports

Lídia Ribas i Grabalosa
1. Regidoria de Joventut

Marc Portillo i Sau
1. Regidoria d’Educació

Joan Quer i Güell
1. Regidoria d’Obres públiques

 

COMPETÈNCIES

  • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
  • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis

Acords de la Junta de Govern Local