Edictes

Exercici: 2019 Bop: 33-0 Edicte: 1017 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'informació pública de la modificació de l'Ordenança de civisme i convivència de les Planes d'Hostoles
Exercici: 2019 Bop: 33-0 Edicte: 1007 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Anunci d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 23-0 Edicte: 588 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació d'un padró
Exercici: 2019 Bop: 4-0 Edicte: 11193 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11169 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 232-0 Edicte: 10198 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació del padró de la taxa del servei d'aigua potable del tercer trimestre de 2018
Exercici: 2018 Bop: 219-0 Edicte: 9835 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 219-0 Edicte: 9613 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de constitució de l'Agrupació de les entitats locals dels Ajuntaments de les Planes d'Hostoles, Susqueda i Sant Martí de Llémena
Exercici: 2018 Bop: 162-0 Edicte: 7446 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2018 Bop: 144-0 Edicte: 6585 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Intervenció Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit