Edictes

Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10901 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 245-0 Edicte: 10848 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost per transferència de crèdit de diferent funció TC 01/2021
Exercici: 2021 Bop: 235-0 Edicte: 10156 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació del padró de la taxa del Servei d'aigua potable del tercer trimestre de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 234-0 Edicte: 10118 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal de civisme
Exercici: 2021 Bop: 234-0 Edicte: 10114 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit SC 01/2021
Exercici: 2021 Bop: 231-0 Edicte: 9988 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Pròrroga d'informació pública del POUM
Exercici: 2021 Bop: 212-0 Edicte: 9184 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 207-0 Edicte: 8859 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació del padró de la taxa del servei d'escombraries del tercer trimestre de l'any 2021
Exercici: 2021 Bop: 206-0 Edicte: 8813 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació del padró de la taxa del servei d'escombraries del segon trimestre de l'any 2021
Exercici: 2021 Bop: 206-0 Edicte: 8812 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació del padró de la taxa del servei d'aigua potable del segon trimestre de l'exercici 2021