Edictes

Exercici: 2017 Bop: 32-0 Edicte: 1081 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació provisional de la Normativa de la Llar d'infants "El Melic" de les Planes d'Hostoles
Exercici: 2017 Bop: 28-0 Edicte: 994 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Anunci sobre la licitació del contracte mixt de subministrament i serveis per a la prestació del servei integral d'il·luminació exterior de la zona sud del municipi de les Planes d'Hostoles. Contracte de garantia d'estalvis
Exercici: 2017 Bop: 27-0 Edicte: 816 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació d'un padró
Exercici: 2017 Bop: 15-0 Edicte: 308 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació inicial de la modificació del Pla especial del catàleg de masies i cases rurals de les Planes d'Hostoles
Exercici: 2017 Bop: 15-0 Edicte: 300 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació inicial de la modificació de la Normativa d'ús del Refugi de Sant Salvador de Puig Alder
Exercici: 2017 Bop: 15-0 Edicte: 299 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació provisional de la Normativa del Local de joves de les Planes d'Hostoles
Exercici: 2017 Bop: 11-0 Edicte: 135 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2016 Bop: 247-0 Edicte: 11030 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Exercici: 2016 Bop: 236-0 Edicte: 10288 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació definitiva del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2016 Bop: 236-0 Edicte: 10277 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació del padró de la taxa del servei d'aigua potable del tercer trimestre de 2016