Edictes

Exercici: 2019 Bop: 96-0 Edicte: 3829 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 73-0 Edicte: 2731 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana
Exercici: 2019 Bop: 58-0 Edicte: 2054 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 37-0 Edicte: 1180 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'informació pública d'un padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 33-0 Edicte: 1017 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'informació pública de la modificació de l'Ordenança de civisme i convivència de les Planes d'Hostoles
Exercici: 2019 Bop: 33-0 Edicte: 1007 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Anunci d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 23-0 Edicte: 588 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació d'un padró
Exercici: 2019 Bop: 4-0 Edicte: 11193 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11169 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 232-0 Edicte: 10198 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació del padró de la taxa del servei d'aigua potable del tercer trimestre de 2018