Edictes

Exercici: 2017 Bop: 218-0 Edicte: 9463 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 217-0 Edicte: 9450 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació d'un padró
Exercici: 2017 Bop: 208-0 Edicte: 9032 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 190-0 Edicte: 8123 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11 de la taxa per a la prestació del servei de Llar d'Infants
Exercici: 2017 Bop: 157-0 Edicte: 7054 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2017 Bop: 150-0 Edicte: 6773 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal número 11 de la taxa per a la prestació del servei de Llar d'Infants
Exercici: 2017 Bop: 150-0 Edicte: 6772 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació definitiva de les bases de les subvencions destinades al foment de la col·locació de senyalització dissuasòria i el tancament de les finques confrontants amb els accessos dels gorgs i amb espais d'alta freqüència turística del municipi
Exercici: 2017 Bop: 150-0 Edicte: 6771 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal d'empadronament
Exercici: 2017 Bop: 150-0 Edicte: 6769 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Anunci de delegació de les funcions de l'Alcaldia per absència
Exercici: 2017 Bop: 145-0 Edicte: 6489 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació d'un padró fiscal