Edictes

Exercici: 2021 Bop: 177-0 Edicte: 7838 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació inicial de l'expedient per a la imposició i ordenació de contribucions especials en el projecte de reforma de la Rambla Dolors Moreno
Exercici: 2021 Bop: 153-0 Edicte: 6965 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació inicial del Projecte executiu de senyalització de la ruta dels oficis antics a les Planes d'Hostoles
Exercici: 2021 Bop: 136-0 Edicte: 6199 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 135-0 Edicte: 6152 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit CE 01/2021
Exercici: 2021 Bop: 107-0 Edicte: 4756 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 01/2021, en la modalitat de crèdit extraordinari
Exercici: 2021 Bop: 100-0 Edicte: 4315 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació inicial de l'establiment del servei de vigilant municipal i el seu reglament regulador
Exercici: 2021 Bop: 99-0 Edicte: 4261 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació inicial del Projecte constructiu de remodelació del camp de futbol de les Planes d'Hostoles
Exercici: 2021 Bop: 99-0 Edicte: 4260 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació inicial del Projecte executiu per a la creació de continguts ambientals per a un sender pel riu Brugent
Exercici: 2021 Bop: 97-0 Edicte: 4178 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació del Padró de la taxa del servei d'aigua potable del primer trimestre de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 92-0 Edicte: 3859 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'un/a administratiu/va de caràcter laboral temporal