Edictes

Exercici: 2017 Bop: 100-0 Edicte: 4229 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'informació pública d'un padró fiscal
Exercici: 2017 Bop: 88-0 Edicte: 3615 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 69-0 Edicte: 2735 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació definitiva de la Normativa de la Llar d'infants "El Melic"
Exercici: 2017 Bop: 67-0 Edicte: 2727 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Anunci sobre la licitació del contracte per al subministrament de tecnologia per a la millora de l'eficiència energètica i servei integral de l'enllumenat públic exterior de la zona sud del municipi de les Planes d'Hostoles mitjançant un contracte amb garantia d'estalvis a través d'una micro-empresa de serveis energètics
Exercici: 2017 Bop: 64-0 Edicte: 2452 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació del padró d'una taxa
Exercici: 2017 Bop: 53-0 Edicte: 1984 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació definitiva de la Normativa del Local de joves
Exercici: 2017 Bop: 53-0 Edicte: 1983 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de la Normativa d'ús del Refugi de Sant Salvador de Puig Alder
Exercici: 2017 Bop: 44-0 Edicte: 1758 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Anunci de suspensió de la licitació d'un contracte
Exercici: 2017 Bop: 41-0 Edicte: 1442 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2017 Bop: 32-0 Edicte: 1081 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació provisional de la Normativa de la Llar d'infants "El Melic" de les Planes d'Hostoles