Edictes

Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 10078 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació de la convocatòria i de les bases específiques per a l'adjudicació d'habitatges, de propietat municipal, en règim de lloguer per a joves en el municipi de les Planes d'Hostoles
Exercici: 2022 Bop: 216-0 Edicte: 9979 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació provisional de les ordenances fiscals
Exercici: 2022 Bop: 215-0 Edicte: 9717 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació del padró d'escombraries
Exercici: 2022 Bop: 213-0 Edicte: 9661 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit TC 02/2022
Exercici: 2022 Bop: 201-0 Edicte: 9267 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Exposició pública de les bases reguladores del concurs per a la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal de les Planes d'Hostoles
Exercici: 2022 Bop: 201-0 Edicte: 9266 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Exposició pública de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals
Exercici: 2022 Bop: 192-0 Edicte: 8656 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Exposició pública d'expedients de desafectació de camins i permuta
Exercici: 2022 Bop: 188-0 Edicte: 8421 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació del padró de la taxa pel servei d'aigua corresponent al segon trimestre de l'any 2022
Exercici: 2022 Bop: 187-0 Edicte: 8363 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Informació pública de l'Estudi de senyalització del trànsit del municipi de les Planes d'Hostoles
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 6784 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021