Edictes

Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10393 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Anunci d'aprovació inicial pressupost 2020
Exercici: 2019 Bop: 223-0 Edicte: 9066 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'informació pública d'un padró
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8536 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte aprovació provisional de la llista d'admesos i exclosos en procés selectiu per a la convocatòria de promoció interna per la funcionarització com a funcionari de carrera d'una plaça de funcionari interí de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8535 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 202-0 Edicte: 8081 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Anunci d'exposició pública d'una modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 202-0 Edicte: 8080 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Anunci d'exposició pública d'uns expedients de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 186-0 Edicte: 7428 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Anunci de correcció d'errades
Exercici: 2019 Bop: 178-0 Edicte: 7166 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació de les bases que regiran la convocatòria d'un procés de selecció de personal, promoció interna
Exercici: 2019 Bop: 178-0 Edicte: 7164 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació de les bases que regiran la convocatòria d'un procés de selecció de personal i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2019 Bop: 148-0 Edicte: 6125 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018