Edictes

Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9611 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9589 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9518 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació inical del Pla local de joventut
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9509 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació de la taxa del servei de manteniment de nínxols de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 242-0 Edicte: 9380 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit SC 01/2020 i CE 02/2020
Exercici: 2020 Bop: 242-0 Edicte: 9369 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 228-0 Edicte: 8858 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació del Pla director del servei d'aigua municipal
Exercici: 2020 Bop: 215-0 Edicte: 7958 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit SC 01/2020 i CE 02-2020
Exercici: 2020 Bop: 212-0 Edicte: 7775 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 212-0 Edicte: 7774 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2021