Edictes

Exercici: 2022 Bop: 105-0 Edicte: 5001 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació per a l'any 2022 per mitjà de processos d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 87-0 Edicte: 3890 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació de la convocatòria i les bases per a la contractació laboral temporal d'un/a administratiu/va
Exercici: 2022 Bop: 83-0 Edicte: 3445 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Informació pública del projete constructiu d'una zona d'aparcament públic
Exercici: 2022 Bop: 83-0 Edicte: 3443 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Informació pública del projecte d'instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu a l'escola Sant Cristòfol de les Planes d'Hostoles
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3054 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Exposició pública d'expedients de desafectació de camins i permuta
Exercici: 2022 Bop: 64-0 Edicte: 2429 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 46-0 Edicte: 1625 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial de la modificació del Pla de Millora Urbana 2 "Camí ral de Les Planes d'Hostoles III" del municipi
Exercici: 2022 Bop: 46-0 Edicte: 1622 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació del padró de la taxa del servei d'aigua potable del 4t. trimestre de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 41-0 Edicte: 1365 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 35-0 Edicte: 1143 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Convocatòria per a l'elecció del jutge de pau substitut