Edictes

Exercici: 2018 Bop: 232-0 Edicte: 10198 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació del padró de la taxa del servei d'aigua potable del tercer trimestre de 2018
Exercici: 2018 Bop: 219-0 Edicte: 9835 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 219-0 Edicte: 9613 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de constitució de l'Agrupació de les entitats locals dels Ajuntaments de les Planes d'Hostoles, Susqueda i Sant Martí de Llémena
Exercici: 2018 Bop: 162-0 Edicte: 7446 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2018 Bop: 144-0 Edicte: 6585 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Intervenció Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 140-0 Edicte: 6429 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2018 Bop: 138-0 Edicte: 6338 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 115-0 Edicte: 5162 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte del plec de clàusules administratives i convocatòria de subhasta de venda del solar a la Urbanització del Jonquer finca 779
Exercici: 2018 Bop: 113-0 Edicte: 5083 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana
Exercici: 2018 Bop: 111-0 Edicte: 4926 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació provisional de l'expedient de modificació de crèdit 2/2018