Edictes

Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 1001 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Nomenament de funcionària de carrera
Exercici: 2020 Bop: 30-0 Edicte: 917 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 30-0 Edicte: 915 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació padró Escombraries 2n semestre 2019
Exercici: 2020 Bop: 22-0 Edicte: 543 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació Padró nínxols 2019
Exercici: 2020 Bop: 22-0 Edicte: 541 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació Definitiva Pressupost 2020
Exercici: 2020 Bop: 22-0 Edicte: 539 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Convocatòria d'elecció del/de la Jutge/essa de pau titular
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10393 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Anunci d'aprovació inicial pressupost 2020
Exercici: 2019 Bop: 223-0 Edicte: 9066 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'informació pública d'un padró
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8536 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte aprovació provisional de la llista d'admesos i exclosos en procés selectiu per a la convocatòria de promoció interna per la funcionarització com a funcionari de carrera d'una plaça de funcionari interí de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8535 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020