Edictes

Exercici: 2021 Bop: 46-0 Edicte: 1673 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació de la convocatòria i les bases específiques del procés selectiu per a la contractació amb caràcter de personal laboral fix d'un/a oficial 1ª de paleta
Exercici: 2021 Bop: 31-0 Edicte: 987 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Notificació al titular d'un vehicle abandonat
Exercici: 2021 Bop: 26-0 Edicte: 737 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovacio inicial del Projecte constructiu d'arranjament de la zona veïnal de la Roureda
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9611 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9589 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9518 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació inical del Pla local de joventut
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9509 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació de la taxa del servei de manteniment de nínxols de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 242-0 Edicte: 9380 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit SC 01/2020 i CE 02/2020
Exercici: 2020 Bop: 242-0 Edicte: 9369 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 228-0 Edicte: 8858 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació del Pla director del servei d'aigua municipal