Edictes

Exercici: 2017 Bop: 157-0 Edicte: 7054 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2017 Bop: 150-0 Edicte: 6773 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal número 11 de la taxa per a la prestació del servei de Llar d'Infants
Exercici: 2017 Bop: 150-0 Edicte: 6772 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació definitiva de les bases de les subvencions destinades al foment de la col·locació de senyalització dissuasòria i el tancament de les finques confrontants amb els accessos dels gorgs i amb espais d'alta freqüència turística del municipi
Exercici: 2017 Bop: 150-0 Edicte: 6771 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal d'empadronament
Exercici: 2017 Bop: 150-0 Edicte: 6769 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Anunci de delegació de les funcions de l'Alcaldia per absència
Exercici: 2017 Bop: 145-0 Edicte: 6489 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2017 Bop: 140-0 Edicte: 6244 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 109-0 Edicte: 4643 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació de les bases de les subvencions destinades al foment de la col·locació de senyalització dissuasòria i el tancament de les finques confrontants amb els accessos dels gorgs i amb espais d'alta freqüència turística del municipi
Exercici: 2017 Bop: 109-0 Edicte: 4642 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació provisional de l'Ordenança d'empadronament del municipi
Exercici: 2017 Bop: 100-0 Edicte: 4229 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'informació pública d'un padró fiscal