Informació al contribuent

Calendari fiscal per a l’exercici 2015

  • IAE: 1 de setembre a 31 d’octubre
  • IBIRústica: 1 de juny al 31 de juliol
  • IBIUrbana: 1 de juny al 31 de juliol
  • IVTM: 1 març a 30 d’abril
  • AIGUA: Trimestralment
  • ESCOMBRARIES: Semestralment (Juny-Desembre)
  • NÍNXOLS: Desembre