LLar de Jubilats

Adreça: C/Joan Vidal,12
Telèfon: 972 449 032
E-mail: llarlesplanes@terra.es